Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Какви са лимитите за изпращане на картов превод?

Лимитите зависят от страната на местоназначение и валутата.

Показваме ви лимитите на картите, преди да изпратите превод към карта.

Банката получател може да има различни ограничения за това колко пари могат да бъдат предоставени в рамките на един ден, седмица или месец.

Минимални суми за прехвърляне на карти

  • В рамките на Европа: 2 $ (или равностойността им в други валути)
  • Извън Европа: 10 $ (или равностойността им в местна валута)

Изпратете превод към карта.