Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Какви са таксите за изпращане на картов превод?

Такса за картов превод

Начисляваме малка такса за изпращане на картови преводи. Показваме ви таксата, преди да изпратите картов превод.

Размерът на таксата зависи от самата трансакция, например от това каква сума изпращате и къде отиват парите.

Изпращане на превод към карта.

Такси за обмен на валута

Ако извършите обмяна на валута преди или по време на изпращането на превода, може да се начислят такси за обмяна на валута. Научете повече за таксите за обмен.