Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Изтегляне на потвърждение за превод

  1. Намерете превода в хронологията на трансакциите
  2. Докоснете превода
  3. Докоснете „Изтегляне“ до „Потвърждение“
  4. Запазете или споделете PDF файла

Потвържденията за преводи ще бъдат изтеглени на същия език, както и приложението ви, и ще включват документа MT-103 за международни SWIFT преводи.

Не е възможно да изтеглите потвърждение за превод за неуспешни преводи, или преводи от съвместни сметки.