Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Как да редактирам данните за банка на бенефициент?

За да актуализирате банковите данни на получателя на превод в приложението:

  1. Отидете в „Плащания“ в долното меню
  2. В полето за търсене докоснете „Сметки“ и изберете получателя
  3. Докоснете името му или иконата на профила в горната част
  4. До полето „IBAN“ или „Номер на сметката“, докоснете иконата на химикал, за да актуализирате данните
  5. Докоснете „Запазване на получателя“