Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Създаване на връзка за плащане

Как да създадете връзка за плащане

  1. Докоснете „Плащания“
  2. Докоснете „Ново“ (знак плюс в горния десен ъгъл)
  3. Докоснете „Създайте връзка за плащане“
  4. Изберете дали искате да изпратите или да поискате пари
  5. Задайте сумата, която да изпратите или да поискате, или споделете обща връзка и позволете на подателя да въведе сумата

Срокове

Изпращане на пари

Получателят ще има 7 дни, за да приеме вашето плащане. Ако не е потвърдено, парите автоматично ще бъдат върнати във вашата сметка.

Поискване на пари

Подателят ще има 10 дни, за да завърши заявката ви, след което връзката ще изтече.

Лимити

Изпращане на пари

Няма лимити.

Поискване на пари

Можете да получите максимум 250 £ седмично (или еквивалентът в други валути) чрез картови плащания.