Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Проблеми при извършване на превод в SEK

За да бъде успешен превод в SEK, адресът на получателя трябва да е актуален.

За да актуализирате адреса на получателя в приложението: 

  1. Докоснете „Плащания“
  2. В полето за търсене потърсете и изберете бенефициента 
  3. Докоснете иконата на неговия профил в горния десен ъгъл 
  4. До полето „IBAN“, докоснете иконата на молив 
  5. Ако всички показани данни съвпадат, докоснете „Запазване сигурно“
  6. Следвайте указанията, за да актуализирате адреса