Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Такси за банкови преводи към банки, различни от Revolut

Банка подател или получател

Външните банки може да начислят такса за изпращане или получаване на превод. Обикновено това се случва, когато преводът е международен или е в чужда валута.

Затова винаги препоръчваме да изпращате и получавате преводи в местната валута на другата банка,след което да извършите обмен в приложението на Revolut.По този начин ще имате по-добра видимост на обменните курсове и таксите.

Свържете се с банката, за да потвърдите таксите, преди да инициирате превод.

Банки посредници

Международните преводи използват банки посредници за обработка на превода. Тези такси могат да варират от 15-30 $ или еквивалентът на тази сума в друга валута. Тези такси може да бъдат приложени дори ако вашият превод е неуспешен или е върнат.