Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Какво представляват ограничените поръчки?

Ограничената поръчка е поръчка за закупуване или продажба при посочена или по-добра цена. Ограничените поръчки за купуване се изпълняват при посочената или по-ниска цена, ограничените поръчки за продажба се изпълняват при посочената или по-висока цена.

Имайте предвид, че изпълнението на лимитните поръчки не е гарантирано. Лимитните поръчки ще се изпълняват само ако цената на акциите се увеличи или намали до зададената лимитна цена.

Как работи лимитната поръчка за покупка?

С лимитна поръчка за покупка акциите се закупуват на вашата лимитна цена или по-ниска. Вашата лимитна цена трябва да бъде максималната цена, която искате да платите за един дял.

Пример:

Акция X в момента се търгува на цена от 5 $ на дял, но вие се интересувате от покупката на акцията само ако цената ѝ падне под 4 $ на дял. Затова бихте задали лимитна цена от 4 $.

Ако цената на акциите на X падне от 5 $ на 4 $ или по-ниско, вашата поръчка ще бъде изпълнена (напълно или частично) на 4 $ или по-ниска цена.

Ако цената на акциите на X не падне до 4 $, поръчката ви няма да бъде изпълнена.

Как работи лимитната поръчка за продажба?

С лимитна поръчка за продажба акциите се продават на вашата лимитна цена или по-висока. Вашата лимитна цена трябва да бъде минималната цена, която искате да получите за един дял.

Пример:

Акция X в момента се търгува на цена от 5 $ на дял, но вие се интересувате от продажбата на акцията само ако цената ѝ надхвърли 6 $ на дял. Затова бихте задали лимитна цена от 6 $.

Ако цената на акциите на X се повиши от 5 $ на 6 $ или повече, вашата поръчка ще бъде изпълнена (напълно или частично) на 6 $ или по-висока цена.

Ако цената на акциите на X не се покачи до 6 $, поръчката ви няма да бъде изпълнена.

Можете да зададете лимитна поръчка в приложението Revolut. Докоснете падащото меню за пазарна поръчка в горния десен ъгъл на екрана за поръчка. Можете да изберете вида да бъде „лимитна поръчка“ и да въведете стойността на лимитната цена.

Поддържаме поръчки от типа„Активни до отмяна“ (Good Till Cancelled, GTC). Можете да задавате лимитни поръчки с валидност до шест месеца (можете да избирате от четири опции и да посочите дали поръчката да изтича на същия ден, след 90 дни или след 6 месеца. Имате възможност и сами да изберете дата – всеки ден за търговия през идните шест месеца).

В момента не можете да търгувате частични дялове с лимитни поръчки.