Jak můžeme pomoct?

Přidání dodatečného krytí k mému cestovnímu pojištění

Po zakoupení můžete během prvních osmi hodin kterékoli cesty přidat ke své pojistné smlouvě spolucestující nebo krytí zimních sportů. Po uplynutí osmi hodin od začátku cesty už není možné provádět v pojištění žádné změny.

Pokud provedete upgrade ročního pojištění, už ho nemůžete vrátit zpět. V případě pojištění s denními platbami můžete provést libovolný počet upgradů a změn zpět.

Další podrobnosti najdete v podmínkách a ujednáních.

Související články