Jak můžeme pomoct?

Co musím vlastnit, abych mohl uplatnit nárok na pojistné plnění?

U všech typů nároků jste povinni nahrát snímek účtenky. V závislosti na typu nároku po vás můžeme požadovat odeslání dodatečných dokumentů, pokud jsou požadovány vyšetřovatelem nároku. Příklady dokumentů, které po vás mohou být požadovány, jsou:

  • V případě krádeže: kopie policejní zprávy
  • V případě škod: není-li vaše položka totální ztráta, kopii faktury za opravu
  • V případě zrušení vstupenek: dokument prokazující, že jste se nemohli akce zúčastnit

Další podrobnosti najdete v aplikaci v podmínkách a ujednáních.

Můžete si je zobrazit, když v aplikaci přejdete na Centrum → Pojištění → vyberte typ a kliknete na Všechny dokumenty.

Související články