Jak můžeme pomoct?

Jakou částku obdržím při úspěšném nároku na pojistné plnění ochrany nákupu?

Pokud dojde ke krádeži nebo náhodnému poškození zakoupeného předmětu takovým způsobem, že je nepoužitelný do 365 dní od nákupu, budou vám proplaceny náklady opravy nebo výměny předmětu až do maximální částky nákupní ceny s odpočtem 5% srážky za každý měsíc po 90 dnech od nákupu nebo:

  • 1 000 €, pokud jste zákazníkem plánu Plus
  • 2 500 €, pokud jste zákazníkem plánu Premium
  • 10 000 €, pokud jste zákazníkem plánu Metal

podle toho, která částka je nižší.

Maximální částka, která vám bude uhrazena v případě jedné nehody a v libovolném 12měsíčním období činí:

  • 1 000 €, pokud jste zákazníkem plánu Plus
  • 2 500 €, pokud jste zákazníkem plánu Premium
  • 10 000 €, pokud jste zákazníkem plánu Metal

V případě mobilních telefonů je pojištěna pouze jedna nehoda na účet během 12měsíčního období počínajícího datem předchozího oznámení nároku týkajícího se mobilního telefonu.

Přepravní náklady k odeslání předmětu společnosti Qover budou hrazeny až do maximální hodnoty 50 €.

Další podrobnosti najdete v aplikaci v podmínkách a ujednáních.

Můžete si je zobrazit, když v aplikaci přejdete na Centrum → Pojištění → vyberte typ a kliknete na Všechny dokumenty.

Konečná vyplacená částka je určena pojistitelem a závisí především na jeho hodnocení nároku. Výše zmíněné částky jsou maximální částky, na které můžete mít nárok v průběhu 12 měsíců.

Související články