Jak můžeme pomoct?

Jakou částku obdržím při úspěšném nároku na pojistné plnění ochrany zrušení vstupenek?

Pokud se akce nemůžete zúčastnit z důvodu náhlé a neočekávané události a této události jste si nebyli vědomi v okamžiku zakoupení vstupenky, bude vám uhrazena plná hodnota zakoupených vstupenek do výše maximálně 1 000 € na jednu událost, podle toho, která částka je nižší. Maximální částka, kterou můžete obdržet v průběhu 12 měsíců, činí 1 000 €.

Informace o okolnostech, na které se vztahuje ochrana zrušení vstupenek, naleznete v podmínkách a ujednáních. Můžete si je zobrazit, když v aplikaci přejdete na Centrum → Pojištění → vyberte typ a kliknete na Všechny dokumenty.

Konečná vyplacená částka je určena pojistitelem a závisí především na jeho hodnocení nároku. Výše zmíněné částky jsou maximální částky, na které můžete mít nárok v průběhu 12 měsíců.

Související články