Jak můžeme pomoct?

Kdy se na mě ochrana nákupu nevztahuje?

Ochrana nákupu se na vás nevztahuje v případě:

 • prvních 50 € jakéhokoliv nároku,
 • běžného opotřebení,
 • poškození způsobeného úmyslně vámi,
 • poškození předmětů způsobeného vadami výrobku,
 • krádeže nebo poškození položek, kdy jste nezajistili dostatečnou péči nebo jste je ponechali nezabezpečené či mimo váš dosah,
 • krádeže nenahlášené policii do 48 hodin od zjištění nebo co nejdříve bylo rozumně možné a bez získané písemné zprávy,
 • konfiskace či zničení nákupů vládními, celními nebo veřejnými úřady,
 • nákladů, které lze získat z jiného zdroje,
 • krádeže nebo poškození: šperků, vzácných kamenů, vzácných a cenných mincí nebo známek; jedinečných předmětů, včetně starožitností, uměleckých prací a kožešin; hotovosti nebo jejích ekvivalentů (včetně cestovních šeků); akcií, dluhopisů, kupónů, obligací všech typů a odpovídajících dokumentů; vstupenek; služeb; knih; zvířat a rostlin; spotřebního zboží a zboží s krátkou lhůtou trvanlivosti; potravin a nápojů; zdravotních potřeb; rekonstruovaných a opravených předmětů; předmětů z výprodeje; vozidel a jejich součástí; pozemků a budov; předmětů trvale připevněných k domácnosti, kanceláři nebo vozidlům; digitálních dat k zobrazení nebo stažení online (včetně souborů, hudby, filmů, fotografií, softwaru); zboží zakoupeného k dalšímu prodeji nebo používaného k profesionálním účelům; zbraní, nelegálních drog, padělaného zboží a dalšího zboží podléhajícího konfiskaci celníky; nákupů na peer-to-peer webech, nejde-li o komerčního prodejce. Jakýchkoli předmětů nezaplacené okamžitě a zcela z účtu, například předmětů zakoupených na splátky, i když jsou splátky placené z účtu,
 • repasovaných předmětů,
 • kosmetického poškození nebo jakéhokoliv poškození, které neovlivňuje funkčnost zařízení,
 • přepravních nákladů k odeslání položky společnosti Qover, které převyšují 50 €.

Další podrobnosti najdete v aplikaci v podmínkách a ujednáních.

Můžete si je zobrazit, když v aplikaci přejdete na Centrum → Pojištění → vyberte typ a kliknete na Všechny dokumenty.

Související články