Jak můžeme pomoct?

Kdy se na mě ochrana zrušení vstupenek nevztahuje?

Některé ze situací, kdy se na vás ochrana zrušení vstupenky nevztahuje, jsou:

  • jakékoliv onemocnění nebo nehoda, stav nebo souhrn okolností vám známý v okamžiku zakoupení vstupenky. Viz podmínky a používání služby pro úplný seznam podrobností vyloučených situací.
  • jakékoliv nároky, kdy poskytovatel služby nebo organizátor události nabízí poukaz nebo odškodnění
  • vaše nechuť zúčastnit se události
  • jakékoliv zranění nebo onemocnění, které nevyžaduje léčbu certifikovaným zdravotníkem
  • ztráta vstupenek
  • vstupenky zakoupené po vydání vládního doporučení, které brání v účasti na akci
  • vstupenky na akci, které jste zakoupili pro firemní účely

Další podrobnosti najdete v aplikaci v podmínkách a ujednáních.

Můžete si je zobrazit, když v aplikaci přejdete na Centrum → Pojištění → vyberte typ a kliknete na Všechny dokumenty.

Související články