Jak můžeme pomoct?

Co se stane s účtem Revolut, když jeho majitel zemře?

Vypořádat se s úmrtím může být velmi obtížné. Proto jsme tu, abychom vám pomohli. Pokud si nejste jisti, kam by měly směřovat vaše další kroky, čtěte, prosím, dál. Upozorňujeme, že níže uvedené informace nejsou právními radami a že vám doporučujeme vyhledat pomoc odborného poradce, jako je právník se zkušenostmi v oblasti závětí a pozůstalosti, který vám v tomto procesu pomůže. Níže jednoduše nabízíme soubor veřejně dostupných pokynů od různých vládních orgánů, které by mohly pomoci.


Jak mohu nechat zapsat úmrtí? 

Pro zápis úmrtí ve Spojeném království existují různé lhůty:

 • Anglie a Wales – do 5 let
 • Skotsko – do 8 dnů

Úmrtí můžete nechat zapsat na nejbližší matrice, kterou naleznete zde.


Co se stane, když nechám zapsat úmrtí?

Jakmile necháte zapsat úmrtí, matrika vám vystaví úmrtní list, který budete potřebovat k vyřízení všech záležitostí zemřelého, např. jejich účtu Revolut. Vláda Spojeného království taktéž nabízí službu „Řekněte nám jednou“, díky niž můžete nahlásit úmrtí většině vládních organizací najednou.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nejste občanem Spojeného království, právní poradenství byste si měli zajistit lokálně. 


Jak se s vámi mohu spojit?

Jakmile necháte zapsat úmrtí, spojte se s námi, abychom vás mohli informovat o dalších krocích. Co byste však měli udělat: 

 • poslat nám e-mail na adresu bereavement@revolut.com, kde obdržíte další pokyny 

Jak vám můžeme pomoci 

Jakmile obdržíme kompletní sadu dokumentů, uděláme následující: 

 • zrušíme všechny naplánované platby včetně inkasa a trvalých příkazů, 
 • zrušíme všechny placené služby, které u nás zemřelá osoba využívala, 
 • ukončíme zasílání marketingových a servisních materiálů zemřelému zákazníkovi, 
 • budeme vás informovat o všem, co potřebujeme k vyřešení pozůstalosti. 

Jaké údaje mám poskytnout společnosti Revolut?


Údaje zemřelého:

 • celé jméno 
 • datum narození 
 • telefonní číslo propojené s účtem zemřelého 
 • e-mailová adresa propojená s účtem zemřelého. 

Vaše údaje:

 • celé jméno 
 • e-mailová adresa

Zásadní dokumenty:

 • kopie vašeho dokladu totožnosti – poskytněte nám prosím kvalitní kopii, na které jsou vidět všechny 4 rohy dokladu; nemůžeme akceptovat skeny kopií,
 • úmrtní list – ten vystaví matrikář, ale my budeme moci akceptovat prozatímní úmrtní list, osvědčení o úmrtí a ověřené překlady úmrtních listů vystavených mimo Spojené království, 
 • schválení nabytí dědictví nebo ustanovení správy dědictví – potvrzení o schválení nabytí nemovitosti nebo ustanovení správy pozůstalosti si můžete vyžádat od okresní evidence závětí. Více informací na toto téma naleznete zde. Zákazníkům ze zemí mimo Spojené království doporučujeme, aby si zajistili nezávislé právní poradenství zaměřené konkrétně na zemi jejich bydliště.
 • Formulář odškodnění – Ten lze předložit namísto schválení nabytí dědictví nebo ustanovení správy dědictví, avšak pouze tehdy, jestliže celková částka na účtu Revolut zemřelého zákazníka nepřekročí 5 000,00 GBP (nebo ekvivalent v jiné měně u účtů v jiné měně než GBP).
 • Plná moc – Ta je nezbytná v případě, že aktiva vymáhá jménem dědice jeho právní zástupce.

Jak dlouho to trvá?

Spojíme se s vámi do 15 dnů.


Co se stane s mým účtem, pokud zemřu?

Jakmile budeme vaším zástupcem informováni o vašem úmrtí, co nejdříve pozastavíme veškerou aktivitu na účtu. Hodnota zbývajících finančních prostředků může tvořit součást vašeho dědictví. Zajistíme, abychom absolvovali správný právní proces, a budeme se řídit pokyny, které nám udělí váš zástupce. Podle toho, jaký druh účtů u nás máte, budeme podle těchto pokynů jednat a podnikneme vhodné kroky, abychom zajistili co největší podporu pro vašeho zástupce. 


Co se stane, pokud mám obchodní účet (akcie, kryptoměny a zlato)? 

Veškerou aktivitu co nejdříve pozastavíme. Případné stávající držby budou zlikvidněny se souhlasem vašeho zástupce a výnosy budou přidány k vašemu dědictví. 

Související články