Jak můžeme pomoct?

Kontrola veřejných osobností – další informace

Odpovědi na otázky:

1. Co jsou významné veřejné funkce?

2. Kdo je považován za blízkého příbuzného?

3. Kdo je považován za blízkého spolupracovníka?

1. Co jsou významné veřejné funkce?

 • Hlavy států, předsedové vlád, ministři a náměstci ministrů nebo jejich zástupci
 • Členové parlamentu nebo podobných legislativních uskupení
 • Členové řídicích orgánů politických stran
 • Členové vrchních soudů, ústavních soudů nebo soudních orgánů, jejichž rozhodnutí nepodléhají s výjimkou zvláštních okolností dalšímu odvolání
 • Členové rad národních kontrolních úřadů nebo centrálních bank a podobné funkce
 • Velvyslanci, diplomaté a vysoce postavení důstojníci v ozbrojených silách
 • Členové správních, řídicích nebo kontrolních orgánů státem vlastněných podniků
 • Ředitelé, zástupci ředitelů a členové rad nebo podobné funkce mezinárodních organizací (například NATO nebo WTO)
 • Zvolení primátoři

2. Kdo je považován za blízkého příbuzného?

 • Manžel/manželka nebo registrovaný partner
 • Rodič(e) a tchán/tchyně včetně nevlastních
 • Sourozenec a švagr/švagrová včetně nevlastních
 • Syn a partner, včetně zetě, nevlastního syna a adoptovaného syna
 • Dcera a partner, včetně snachy, nevlastní dcery a adoptované dcery

3. Kdo je považován za blízkého spolupracovníka?

 • Fyzická osoba, o níž je známo, že je jedním ze skutečných vlastníků právnické osoby nebo je v právním vztahu nebo v jakémkoli jiném blízkém obchodním vztahu s politicky exponovanou osobou
 • Fyzická osoba, která je výhradním skutečným vlastníkem právnické osoby nebo je v právním vztahu, o nichž je známo, že byly založeny ve prospěch PEP

Související články