Jak můžeme pomoct?

Jak funguje graf Analýzy?

Do sekce Analýzy se dostanete kliknutím na ikonu grafu v pravém horním rohu vaší karty Domů – Účty nebo můžete přejet dolů na své kartě Domů – Účty a kliknout na dlaždici Analýzy. Analytický graf vám nabídne kompletní přehled o vašich výdajích.

Graf Analýzy ukazuje:

  • Aktuální celkovou výši výdajů pro účty v období zvoleném v horní části grafu.
  • Vaše celkové výdaje za zvolený cyklus v porovnání s tím předchozím. Tato částka bude zelená, pokud jste utratili méně, nebo červená, pokud jste utratili více. Příklad: Zvolili jste měsíční období a kontrolujete 14. června. Zatím jste v červnu utratili 150. Od 1. do 14. května jste utratili 100, takže uvidíte ^50 v červené barvě, poněvadž jste utratili o 50 víc než předchozí měsíc.
  • Výdaje za den, týden nebo měsíc a průměrné výdaje na základě zvoleného cyklu.
  • Rozpis celkových výdajů na pravidelné výdaje a vázané výdaje (naplánované platby a již splatné účty).
  • Očekávané výdaje na nadcházející týdny či měsíce podle vašich nákupních zvyků.

Cyklus v grafu můžete kdykoli změnit pomocí ikony kalendáře a přepínat mezi sloupcovým a liniovým zobrazením kliknutím na pravou horní ikonu grafu. Taktéž můžete kliknout na libovolný sloupec a zobrazit si více podrobností pro konkrétní časové období nebo se vrátit na graf kliknutím do kterékoli části grafu.

Související články