Jak můžeme pomoct?

Jak mohu smazat rozpočet?

Pokud se domníváte, že rozpočet již nepotřebujete, můžete smazat jen rozpočty pro kategorie a ponechat si celkový limit nebo smazat všechny rozpočty. Stačí, když budete postupovat takto:

1. Přejděte do sekce Analýzy kliknutím na sloupcový graf v pravém horním rohu vaší karty Domů – Účty a kliknutím na Rozpočet přímo pod grafem výdajů. Na obrazovku svého rozpočtu se můžete také přímo dostat tak, že přejedete dolů na své kartě Domů – Účty a kliknete na dlaždici rozpočtu v sekci Analýzy.

2. V případě, že chcete pouze smazat své rozpočty pro kategorie, přejeďte dolů do sekce Rozpočty pro kategorie a klikněte na tlačítko Spravovat. Zvolte Zakázat rozpočty pro kategorie a kliknutím na Zakázat pak smažete všechny rozpočty pro kategorie.

3. V případě, že chcete smazat všechny rozpočty včetně celkového limitu, klikněte na tlačítko Spravovat v pravém horním rohu obrazovky Rozpočtování. Klepněte na Zakázat rozpočet a klikněte na Zakázat, čímž všechny své rozpočty smažete.

Zapamatujeme si vaše poslední nastavení rozpočtu pro případ, že byste jej chtěli znovu aktivovat. Díky tomu jej můžete opět snadno nastavit, včetně svých rozpočtů pro kategorie.

Související články