Jak můžeme pomoct?

Jak si mohu zobrazit rozpis výdajů podle kategorie?

Rozpis výdajů podle kategorie, obchodníka a země si můžete zobrazit na obrazovce Analýzy v části Výdaje. Zde uvidíte 3 hlavní kategorie, obchodníky či země, kde jste utratili nejvíce podle zvolené karty. Můžete zvolit i sloupec konkrétního dne, týdne nebo měsíce na grafu výdajů a všechny hodnoty budou aktualizovány tak, aby ukazovaly rozpis pro zvolená data.

Taktéž se můžete mrknout na úplný a podrobnější rozpis svých výdajů pouhým klepnutím na Zobrazit vše v sekci Výdaje. Budete moci filtrovat pro konkrétní účty nebo doby a rozpis bude aktualizován.

Pokud byste se chtěli podívat na více podrobností o konkrétní kategorii, obchodníkovi nebo zemi, stačí na ně klepnout a zobrazí se podrobný seznam transakcí za zvolené období. Můžete také přidat transakce do konkrétní kategorie, a to kliknutím na Přidat transakci na podrobné obrazovce kategorie a zvolením transakce, kterou byste do dané kategorie chtěli zařadit.

Související články