Jak můžeme pomoct?

Nastavení cyklu analýzy

Můžete si vybrat účty, které budou zobrazeny v grafu výdajů, a upravit samotný cyklus grafu.

Ve výchozím nastavení vychází vaše Analýzy z měsíčního cyklu, ale můžete si zvolit mezi týdenními, měsíčními a ročními cykly. U každého zvoleného cyklu budou zobrazeny celkové výdaje, podrobné výdaje za období, průměrné výdaje a porovnání s předchozím obdobím.

Pokud chcete, aby cyklus začínal a končil ke konkrétnímu datu, klikněte na ikonu filtru Kalendář v horní části stránky Analýzy, zvolte svůj cyklus analýz z měsíčního, týdenního nebo ročního a klikněte na tlačítko Upravit cyklus v pravé horní části obrazovky a změňte den, kdy váš cyklus analýzy začíná.

Související články