Jak můžeme pomoct?

Co bude Výpis poplatků obsahovat?

Výpis poplatků uvádí, jaké poplatky se vztahují na váš účet, kolikrát jste jednotlivé příslušné služby využili, kolikrát vám byl účtován poplatek a celkovou výši poplatků za tuto službu.

Poplatky uvedené ve výpisu poplatků se vztahují k platebním transakcím, které jste provedli na svém účtu, včetně převodů prostředků (např. když jste právě převedli peníze někomu mimo Revolut), plateb kartou nebo výběrů z bankomatu. Uvádíme, jaké poplatky se vztahují k platbám provedeným v zemi vašeho pobytu v porovnání s těmi mimo zemi pobytu. Tím nechceme naznačit, že se poplatky liší v závislosti na tom, kde se fyzicky nacházíte, ale že se poplatky liší v závislosti na tom, kde se nachází banka osoby nebo obchodníka, kterým platíte (zda se jejich poskytovatel platebních služeb nebo banka nacházejí v zemi vašeho pobytu nebo mimo ni).

Výpis poplatků zahrnuje také poplatky spojené s přirážkami u devizových transakcí a poplatky za spravedlivé používání u devizových transakcí, a také poplatky, které vám můžeme účtovat za objednání karty Revolut a případně za její dodání.

Pokud jste v příslušném období uvedeném ve výpisu poplatků využívali placený plán a přešli jste na jiný placený plán nižší úrovně (např. z plánu Metal na Premium nebo z plánu Premium na Plus) nebo jste přešli na plán Standard (např. z plánu Metal, Premium nebo Plus na Standard), bude vám účtován poplatek za předčasné ukončení plánu. Tento poplatek je také zahrnut ve výpisu poplatků.

Někdy uvidíte, že je u poplatku uvedeno 0 nebo že jste službu několikrát využili, ale nebyla vám účtována. Také si můžete všimnout, že na některých místech je uvedeno N/A – to znamená, že typ služby uvedený ve výpisu poplatků aktuálně nenabízíme. To by vám mělo pomoci zorientovat se v tom, jaké služby nabízíme, a jaké z námi poskytovaných služeb jsou ve vašem plánu poskytovány bez poplatku, a pokud jsou zpoplatněné, jak.

Související články