Jak můžeme pomoct?

Co je výpis poplatků?

Společnosti Revolut Ltd a Revolut Payments UAB jsou ze zákona povinny poskytovat svým zákazníkům s osobním (nefiremním) účtem se standardními a placenými plány výpis poplatků, v němž bude uvedeno, jaké poplatky se u jejich účtu za příslušné období účtovaly.

Pokud jste zákazníkem s osobním účtem, který se k Revolutu připojil nedávno, bude váš výpis poplatků pokrývat měsíce od založení účtu. Pokud jste zákazníkem společnosti Revolut Ltd po delší dobu, obdržíte výpis poplatků za posledních 12 měsíců, v nichž účet používáte.

Pokud jste zákazníkem společnosti Revolut Payments UAB, bude váš výpis poplatků zahrnovat poplatky, které se strhly během předchozího kalendářního roku. V horní části dokumentu si budete moci přečíst, na jaké časové období se výpis poplatků vztahuje.

Související články