Jak můžeme pomoct?

Jak mám změnit zemi svého pobytu?

Ve většině případů můžete změnit zemi pobytu přímo v aplikaci otevřením stránky Domů → Ikona profilu → Osobní údaje → Adresa.

Výběr zemí, na které můžete změnit svou adresu, závisí na tom, u jaké dceřiné společnosti Revolutu máte zaregistrovaný účet.

V tuto chvíli nelze změnit adresu země mezi různými společnostmi Revolut. Adresu můžete změnit pouze na země, které patří ke stejné společnosti, v níž máte zaregistrovaný účet.

Litevská společnost – Payments UAB

Změny v souvislosti s brexitem vyžadovaly, abychom převedli účty našich zákazníků z EHP na litevskou dceřinou společnost – Payments UAB. 

Pokud je váš účet registrován u Payments UAB, můžete změnit adresu země pouze na jinou zemi v rámci Payments UAB. Adresu země nelze změnit na UK, CH, USA, CA, JP, SG nebo AU, protože tyto země nepatří ke společnosti Payments UAB.

Obyvatelé Evropského hospodářského prostoru (EHP) mohou v aplikaci změnit adresu v rámci zemí EHP, doklad o adrese se nevyžaduje.

Pokud jste však zákazníkem Revolut Bank, můžete si změnit svoji zemi pouze mezi těmito zeměmi: Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko.

Britská společnost – Revolut Ltd

Pokud je váš účet registrován u naší britské společnosti – Revolut Ltd, můžete adresu země změnit pouze na jinou zemi v rámci společnosti Revolut Ltd.

Spojené království je i nadále zahrnuto pod společnost Revolut Ltd, z tohoto důvodu nemůžete změnit adresu země ze Spojeného království na zemi v EHP, USA, CA, JP, SG nebo AU, protože tyto země nepatří ke společnosti Revolut Ltd.

V některých případech vás můžeme požádat o dokument potvrzující vaši aktuální adresu.

Co když potřebuji změnit adresu do země, která spadá pod jinou společnost?

Vzhledem k tomu, že v současné době nelze změnit adresu země mezi různými společnostmi, jedinou možností by bylo uzavřít váš současný účet a otevřít nový pod jinou společností. Tento postup však nedoporučujeme, protože jiná společnost může nabízet jiné služby.

Související články