Jak můžeme pomoct?

Co je financování terorismu?

Co je financování terorismu?

Financování terorismu zahrnuje nabízení, shromažďování nebo poskytování finančních prostředků tak, aby mohly být použity na podporu teroristických činů nebo organizací. Prostředky mohou pocházet ze zákonných i nezákonných zdrojů. Přesněji řečeno, podle Mezinárodní úmluvy o potlačení financování terorismu se osoba dopouští trestného činu financování terorismu, „pokud tato osoba jakýmkoli způsobem, přímo nebo nepřímo, nezákonně a úmyslně poskytne nebo získá prostředky s úmyslem, že budou použity k trestnému činu spadajícímu do oblasti působnosti úmluvy, nebo s vědomím, že mají být takto z části nebo v plné výši použity.

Primárním cílem jednotlivců nebo subjektů podílejících se na financování terorismu tedy není nutně utajení zdrojů peněz, ale utajení financování či jeho povahy.

Co je boj proti financování terorismu (CTF)?

Pojem „boj proti financování terorismu“ se konkrétně týká všech zásad a právních předpisů, které nutí finanční instituce, aby aktivně sledovaly své klienty, a zabránily tak financování terorismu.

Globální strategie OSN pro boj proti terorismu jako příklad činnosti CTF:

Globální strategie OSN pro boj proti terorismu (A/RES/60/288) je jedinečným globálním nástrojem pro posílení národního, regionálního a mezinárodního úsilí v boji proti terorismu. Přijetím konsensu v roce 2006 se všechny členské státy OSN poprvé dohodly na společném strategickém a operativním přístupu k boji proti terorismu.

Strategie vysílá jasný signál, že terorismus je ve všech svých podobách a projevech nepřijatelný. Rovněž se rozhodla podniknout individuální a kolektivní praktické kroky k předcházení terorismu a boji proti němu. Tyto praktické kroky zahrnují širokou škálu opatření, od posílení schopnosti státu čelit teroristickým hrozbám až po lepší koordinaci protiteroristických činností systému OSN.

Globální strategie OSN pro boj proti terorismu ve formě usnesení a připojeného akčního plánu (A/RES/60/288) stojí na 4 následujících pilířích:

1. Řešení podmínek vedoucích k šíření terorismu

2. Opatření k předcházení terorismu a boji proti němu

3. Opatření na posílení schopnosti států předcházet terorismu a bojovat proti němu a v tomto ohledu posílit úlohu systému OSN

4. Opatření k zajištění dodržování lidských práv pro všechny země a právní stát jako rozhodující základ pro boj proti terorismu

Související články