Jak můžeme pomoct?

Co když chci, aby Revolut vymazal veškerá má data?

Jako regulovaná finanční instituce máme povinnost uchovávat vaše data minimálně 6 let pro účely boje proti terorismu a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Tyto požadavky na uchovávání mají přednost před jakýmkoli právem požádat o výmaz podle příslušných právních předpisů o ochraně údajů (jako je GDPR, australský zákon o ochraně údajů nebo singapurský zákon o ochraně osobních údajů). Z tohoto důvodu nemůžeme vymazat vaše data související s vaším účtem Revolut, dokud tato doba neuplyne. Můžeme vás však ujistit, že vaše data u nás budou v bezpečí.

Související články