Jak můžeme pomoct?

Domnívám se, že mám duplicitní účet

Proč nemůžu mít dva osobní účty Revolut?

Smíte mít pouze jeden osobní účet Revolut, jak je uvedeno v článku 4 našich podmínek a ujednání.

Využívám účet Revolut Business. Mohu mít u Revolutu jeden osobní a jeden podnikatelský účet?

Ano, u Revolutu můžete mít podnikatelský i osobní účet.

Jak se mi podařilo vytvořit duplicitní účet?

Nejčastěji dojde k vytvoření duplicitního účtu, když změníte telefonní číslo. To se může stát při stěhování do jiné země, ztrátě telefonu nebo změně operátora. Pokud máte nové telefonní číslo, proveďte změnu telefonního čísla zaregistrovaného u vašeho účtu. To lze provést přes možnost Ztratili jste přístup ke svému číslu? na přihlašovací obrazovce. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a změňte si své telefonní číslo na nové.

Více se dozvíte ve videu #RevTip.

Po přestěhování do jiné země mám nové telefonní číslo. Co mám udělat se svým účtem Revolut?

Zvolte možnost Ztratili jste přístup ke svému číslu? na přihlašovací obrazovce. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a změňte si své telefonní číslo na nové.

Více se dozvíte ve videu #RevTip.

Co mám dělat, když byl můj duplicitní účet označen za účet určený ke zrušení?

Pokud máte přístup do svého účtu, který je údajně duplicitní, upgradujte svoji aplikaci na nejnovější verzi, přejděte v ní do části Nastavení, klepněte na Uzavřít účet a postupujte podle pokynů.

Mějte prosím na paměti, že jsme povinni držet vaše data po dobu 6 let, abychom vyhověli regulačním požadavkům, jako je zákon proti praní špinavých peněz.

Jak víte, který účet zrušit?

Zrušení účtu vychází z celkové aktivity účtu.

Související články