Jak můžeme pomoct?

Jak dlouho bude Revolut uchovávat má data?

Jako finanční instituce máme podle nařízení zakazujících legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnost uchovávat informace o vás a vašich transakcích přes Revolut po dobu 6 let.

Vaše informace nechceme uchovávat déle, než je nezbytně nutné, proto jakmile vám přestaneme poskytovat služby Revolut, nebudeme vaše osobní údaje uchovávat déle než 6 let.

Související články