Jak můžeme pomoct?

Jak se mohu chránit před podvody?

Podvod je nepoctivé jednání, které se používá k získání nepoctivé, často finanční výhody nad jinou osobou. Pro označení podvodu se používá řada výrazů: tunel, podfuk, švindl, bouda, vydírání, podraz, oblafnutí, falešná zpráva, trik, úskok, lest, napálení.

Ve zprávě o finančních nákladech za podvody z roku 2019 se odhaduje, že náklady na podvody ve Spojeném království se pohybují od 130 miliard GBP do 190 miliard GBP ročně. Z prohlášení Britského národního statistického úřadu (ONS) vyplývá, že se lidé častěji stávají oběťmi podvodu nebo počítačové kriminality než jakéhokoliv jiného trestného činu.

Mezi nejčastější podvody patří:

O podvodu spočívajícím ve výběru poplatků předem hovoříme v případě, že oběť vyplatí jiné osobě peníze v očekávání, že získá cokoliv vyšší hodnoty – jako například půjčku, smlouvu, investici nebo dárek – a nakonec získá věc malé hodnoty nebo nezíská nic.

Podvodná podnikatelská aktivita spočívá v nepoctivých nebo nezákonných činnostech jednotlivce nebo společnosti způsobem, které jsou výhodné pro pachatele nebo podnik.

Podvodné charitativní programy se snaží získat dary pro organizace, které vykazují minimální činnost nebo nevykazují žádnou činnost. I když k těmto podvodům dochází neustále, nejčastěji je pozorujeme po mediálně rozšířených katastrofických událostech.

Podvod s kreditní kartou je neoprávněné použití kreditní nebo debetní karty nebo čísla karty k podvodnému získání peněz nebo majetku.

Krádež identity nastává, pokud jakákoliv osoba převezme vaši totožnost za účelem podvodu nebo jiného trestného činu.

Internetový podvod je používání internetových služeb nebo softwaru s přístupem na internet s cílem podvést oběti nebo je jiným způsobem zneužít.

Investiční podvod je nabídka využívající falešných nebo podvodných nároků k získání investic nebo půjček nebo zajištění nákupu, použití nebo obchod s padělanými nebo falešnými cennými papíry.

Nigerijské dopisy spojují hrozbu vynucení platby s variantou podvodu výběru poplatků předem, přičemž dopis zaslaný nebo odeslaný e-mailem z Nigérie nabízí příjemci „příležitost“ získat procentuální podíly na částkách ve výši milionů dolarů, které se autor – samozvaný státní úředník – snaží nelegálně převést z Nigérie.

Pyramidový systém / Ponziho schémata, kde jsou peníze vybrané od novějších obětí pyramidových systémů vypláceny obětem, které vstoupily do systému dříve, aby poskytly zdání zákonného obchodu. V pyramidových systémech jsou však sami oběti nucené přijímat další oběti prostřednictvím platby provize za nábor.

Reverzní hypoteční podvody organizují nepoctiví profesionálové v řadě společností nabízejících realitní či finanční služby a v přidružených společnostech s cílem zcizit část majetku nic netušících starších osob nebo využít tyto seniory k nevědomé pomoci podvodníkům při krádeži kapitálu z reverzního majetku.

Co mohu udělat, abych zabránil/a podvodům?

1. Seznamte se se způsoby, jak vás podvodníci mohou kontaktovat.

Víme, že pachatelé trestných činů:

Telefonicky kontaktují osoby ve Spojeném království a dalších zemích.

Používají webové stránky k poskytování falešných služeb.

Používají e-mailové adresy, které vypadají oficiálně, ale oficiální nejsou.

2. Seznamte se s triky, které by mohli použít.

Pachatelé trestných činů se vás snaží přimět k tomu, abyste jim uvěřili, že vám mohou velmi snadným způsobem něco zajistit, například vízum do Spojeného království, nebo že existuje problém s vaší žádostí nebo vízem.

Budou se snažit vypadat důvěryhodně a hovořit spisovně. Většinou o vás již mají určité informace, například znají vaše jméno a adresu, nebo vědí, že jste požádali o vízum. Pak vás požádají o peníze nebo o vaše osobní údaje.

3. Jak se chránit

Podezřelé je, pokud:

to, co nabízejí, se zdá být příliš dobré na to, aby to byla pravda – snadná práce ve Spojeném království nebo způsob, jak získat britské vízum rychlým a snadným způsobem,

vás žádají o peníze, zejména pokud vás žádají o hotovost nebo o platby pomocí nezabezpečených platebních metod, jako je převod peněz, poukázka Ukash nebo Paysafecard (které si koupíte v obchodě) – tyto metody neumožňují dohledat příjemce,

požadují údaje vašeho bankovního účtu nebo kreditní karty nebo důvěrné informace,

požadují zachování důvěrnosti informací nebo se vás snaží donutit jednat okamžitě,

webové stránky vypadají neprofesionálně (chyby v textu nebo grafice) nebo neobsahují žádné informace o organizaci,

jste vyzváni, abyste odpověděli na bezplatný e-mailový účet, jako je Hotmail, Yahoo Mail nebo Gmail, kdy zpráva může obsahovat gramatické a pravopisné chyby.

Pokud máte podezření:

neposkytujte žádné osobní údaje ani nepotvrzujte, že jsou jakékoli osobní údaje, které mají, správné,

neplaťte jim žádné peníze,

neplaťte jim pomocí elektronických poukázek.

Související články