Jak můžeme pomoct?

Jak zajistit, aby opatření AML a CTF byla efektivní?

Efektivní rámec boje proti praní špinavých peněz / financování terorismu musí pokrývat hlavní rizikové oblasti: musí bránit vstupu nelegálních finančních prostředků do finančního systému a financování jednotlivých teroristů, teroristických organizací a/nebo činností, odhalovat je a trestat. Také dochází ke konvergenci strategií AML a CTF; jejich cílem je zaútočit na zločineckou nebo teroristickou organizaci prostřednictvím jejích finančních činností a pomocí finančních kanálů identifikovat různé složky zločinecké nebo teroristické sítě. Tím organizace získávají mandát k tomu, aby zavedly mechanismy pro přístup k finančním transakcím a odhalování podezřelých finančních převodů.

Související články