Jak můžeme pomoct?

Jsou mé peníze v bezpečí?

Způsob, jakým Revolut chrání vaše peníze, závisí na subjektu Revolut, ke kterému jste zaregistrováni. Pokud chcete zjistit, ke kterému subjektu Revolut jste zaregistrováni:

  1. Otevřete aplikaci Revolut.
  2. Klikněte na řídicí panel nebo na ikonu svého profilu.
  3. Klikněte na ikonu nastavení.
  4. Přejděte do dolní části stránky.

Pokud jste zaregistrováni k subjektu Revolut Payments UAB:

Jako instituce elektronických peněz máme povinnost uschovat prostředky klientů.

Úschova znamená, že prostředky klientů držíme odděleně od našich vlastních zdrojů a na samostatném účtu některé úvěrové instituce. Prostředky jsou na tomto odděleném účtu drženy naším jménem. Revolut jako oprávněná instituce chrání vaše prostředky v souladu s regulačními požadavky.

Úschova vás chrání, protože – ačkoli je to nepravděpodobné – kdyby se společnost Revolut dostala do platební neschopnosti, můžete vznést nárok na vyplacení svých prostředků z tohoto odděleného účtu a váš nárok bude vypořádán přednostně před všemi ostatními věřiteli.

Účet, který u nás máte, je elektronický peněžní účet (nejedná se o bankovní účet), takže vaše peníze nejsou chráněny litevským státním pojištěním bankovních vkladů, které spravuje státní společnost pro pojištění vkladů a investic (VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“).

Pokud jste zaregistrováni k subjektu Revolut Bank UAB a Revolut Payments UAB:

Téměř všechny vklady u Revolut Bank UAB jsou pojištěny litevskou státní společností pro pojištění vkladů a investic (VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“). To znamená, že pokud není pojištěný vklad vrácen v důsledku neschopnosti Revolut Bank UAB splnit své finanční závazky, litevská státní společnost pro pojištění vkladů a investic vyplatí vkladatelům náhradu vkladu. Maximální výše pojistného plnění za vklady u Revolut Bank UAB pro jednoho vkladatele je 100 000 EUR. Výše náhrady za pojištění vkladů se stanoví součtem všech vkladů držených v Revolut Bank UAB. Upozorňujeme, že některé vklady nejsou pojištěny. Více informací o pojištění vkladů naleznete zde.

Pokud jste zaregistrováni k subjektu Revolut LTD:

Jakožto finanční instituce operující s elektronickými penězi máme povinnost uschovat peníze, které dostáváme od zákazníků nebo pro zákazníky, jako jste vy.

Úschova znamená, že peníze, které od vás (nebo pro vás) dostaneme, vložíme na klientský bankovní účet. Peníze na těchto klientských účtech držíme vaším jménem. Klientské účty máme u řady velkých bank (které splňují požadavky naše i našich regulačních orgánů).

Úschova vás chrání, protože pokud by se společnost Revolut dostala do platební neschopnosti, peníze na těchto účtech by se použily na výplatu určenou vám (a našim dalším zákazníkům) před výplatou jakékoliv jiné osobě.

Protože účet, který u nás máte, je elektronický peněžní účet (nikoli bankovní účet), na vaše peníze se nevztahuje Financial Services Compensation Scheme.

Související články