Jak můžeme pomoct?

Kdo je PEP?

Politicky exponovaná osoba (PEP) je finančním akčním výborem (FATF) definována jako „osoba, která je nebo byla pověřena významnou veřejnou funkcí. Vzhledem k jejímu postavení a vlivu se předpokládá, že řada PEP je v pozicích, které mohou být zneužity za účelem spáchání trestných činů spočívajících v praní špinavých peněz a souvisejících predikativních trestných činů, včetně korupce a úplatkářství, jakož i provádění činností souvisejících s financováním terorismu. (...)“. PEP jsou také „osoby, které jsou nebo byly pověřeny významnými veřejnými funkcemi, a jejich rodinní příslušníci a blízcí spolupracovníci. PEP mohou pocházet z vaší země nebo ze zahraničí“.

Jsme tedy ze zákona povinni zjistit, zda máte jako zákazník nějaké politické vazby. Nemusíte se však obávat, protože „tyto požadavky jsou svou povahou preventivní (nikoli zjišťující trestnou činnost) a neměly by být vykládány jako požadavky stigmatizující PEP jako osoby zapojené do trestné činnosti“.

Co to pro vás znamená?

Pokud zjistíme, že jste PEP, požádáme vás, abyste provedli kontrolu zdroje prostředků. Není to proto, že bychom vám nedůvěřovali, tento standardní postup nám ukládá zákon.

Co když nechci být považován za PEP?

Bohužel to nezávisí pouze na nás nebo na našem úsudku. Musíme se řídit určitými postupy a předpisy. Pokud jste však považováni za osobu přidruženou PEP z důvodu blízkosti vašeho vztahu s jinou osobou a tato skutečnost již neexistuje (například v důsledku rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné) – oznamte nám to prosím na chatu a my tuto skutečnost zohledníme.

O výsledcích vyšetřování vás nemůžeme informovat, ale skutečnost zaznamenáme a vezmeme ji v úvahu.

Související články