Jak můžeme pomoct?

Proč musím ověřit svůj zdroj financí?

Revolut jakožto společnost poskytující finanční služby musí dodržovat soubor pravidel a předpisů upravujících tento typ služby. Regulační orgány dohlížejí na mnoho různých oblastí, ale nesou také odpovědnost za dohled nad naším oborem, aby bylo zajištěno, že bude možné v maximální míře odhalovat finanční kriminalitu a předcházet jí. Aby bylo možné finanční kriminalitu zastavit, musíme ji nejdříve odhalit. Tohoto úkolu se zhošťují naši specialisté na boj proti trestné činnosti a prevenci podvodů.

Trestnou činnost odhalují naše automatizované systémy a my usilujeme o co nejpřesnější fungování těchto systémů. Systém nás často požádá o ověření dokumentů zákazníků, kteří neudělali vůbec nic špatného. Jedná se pouze o standardní kontrolu a my bychom vám v této souvislosti rádi poděkovali za vaši trpělivost a spolupráci.

Ke svým zákazníkům přistupujeme jako k jednotlivcům a vzájemně je neporovnáváme. Veškeré kontroly či žádosti směřují pouze na vás. Nemůžeme vám poskytnout informace o účtech jiných zákazníků, protože by se jednalo o porušení povinnosti zachovat důvěrnost. S největší pravděpodobností je váš účet v naprostém pořádku a jedná se pouze o rutinní kontrolu, kterou jsme ze zákona povinni provést.

Související články