Jak můžeme pomoct?

Proč se mne ptáte na další informace o plátci/příjemci?

Někdy musíme provést další kontroly finančních prostředků, které procházejí přes Revolut. Náš systém vybere převod a my si od vás musíme vyžádat doplňující dokumentaci nebo informace.

Pokud váš převod trvá déle než obvykle, můžete nám poslat potvrzení o provedení převodu přes chat a my se pokusíme věc co nejrychleji vyřešit.

Potvrzení o provedení převodu je dokument, který si můžete obstarat od finanční instituce, která finanční prostředky posílá. Obvykle je ve formátu PDF. Měl by obsahovat tyto údaje:

celé jméno a číslo účtu odesílatele,

uvedené jméno a číslo účtu příjemce,

převáděnou částku,

datum převodu.

Související články