Jak můžeme pomoct?

Jak funguje proces chargebacku?

Co je to chargeback?

Chargeback je proces, který vám umožňuje rozporovat transakci, u které došlo k chybě, například:

  • Obchodník nedodal popisované zboží nebo služby (nebo je nedodal vůbec).
  • Při interakci s obchodníkem došlo k chybě, což vedlo k nesprávnému vyúčtování (například dvojitá platba nebo platba v nesprávné měně).
  • Jednalo se o podvodnou transakci.

O chargeback požádejte až poté, co vyčerpáte všechny ostatní možnosti řešení problému (například kontaktování obchodníka), protože chargeback je krajní řešení a jeho vyřízení obvykle nějakou dobu trvá. To je zvláště důležité v případech, kdy se nejedná o podvod, protože Visa i Mastercard vyžadují důkaz, že jste se pokusili kontaktovat obchodníka a dosáhnout chargebacku.

Pravidla, za kterých lze dosáhnout chargebacku, stanoví společnosti Visa a Mastercard a spor probíhá mezi vámi a obchodníkem, takže je důležité, abyste poskytli všechny relevantní informace, proces se urychlil a co nejvíce se zvýšila pravděpodobnost, že podání bude úspěšné.

Kontrola vašeho podání

Když zahájíte reklamaci prostřednictvím našeho formuláře pro chargeback, nejprve podání zkontrolujeme, abychom se ujistili, že rozumíme vaší situaci a máme vše potřebné, abychom vaše peníze mohli získat zpět. To může trvat až 3 dny, ale obvykle je to rychlejší.

Vznesení požadavku na chargeback

Pokud je to možné, jakmile provedeme kontrolu, vzneseme ve vašem případu požadavek na chargeback.

V rámci chargebacku Revolut požádá obchodníka prostřednictvím formálního procesu definovaného společnostmi Mastercard a Visa o vrácení peněz za vaše transakce. Obchodníkovi zašleme všechny informace, které nám poskytnete, abychom prokázali, že vám byly neprávem strženy peníze.

Doba vyřízení chargebacku

Po vznesení požadavku má obchodník na odpověď až 45 dnů. Pokud obchodník váš požadavek zamítne, může to trvat ještě déle. Celý proces od okamžiku, kdy u Revolutu poprvé vznesete požadavek, po konečné rozhodnutí může trvat až 12 týdnů. Proces chargebacku bohužel nemůžeme urychlit, protože je definován společnostmi Mastercard a Visa.

Informování o výsledku

O tom, jak se vyvíjí chargeback, vás budeme informovat e-mailem.

Pokud obchodník váš požadavek schválí, peníze se vám automaticky vrátí.

Pokud obchodník váš požadavek zamítne, můžeme požádat o další informace, abychom mohli posoudit, zda lze v procesu chargebacku pokračovat.

Upozorňujeme, že neexistuje žádná záruka, že prostřednictvím chargebacku zajistíme vrácení vašich peněz, a to ani s dostupnými důkazy.

Právo na chargeback

Pokud váš případ nesplňuje kritéria stanovená v pravidlech společností MasterCard nebo Visa, nebudeme moci žádost o chargeback odeslat. Je nám líto, ale v takovém případě již není v našich silách vám pomoci.

Související články