Jak můžeme pomoct?

Proč byl můj výběr hotovosti zamítnut?

Mezi nejběžnější důvody u výběrů patří:

  • Nedostatek prostředků
  • Zadání nesprávného PINu
  • Překročený měsíční limit pro útratu
  • Omylem zablokovaná karta

V aplikaci na kartě Karty se můžete podívat na svůj PIN, odblokovat ho po 3 neúspěšných pokusech o zadání a ověřit si, jestli není karta zablokovaná, neskončila jí platnost nebo není hlášená jako ztracená nebo ukradená.

Pokud byl váš výběr zamítnut, ale částka transakce se odepsala z vašeho účtu Revolut, vyplňte náš online formulář pro chargeback. Pokud transakce čeká na vyřízení, počkejte 7 dní po transakci, než formulář odešlete. Po uplynutí této doby by se peníze měly připsat k vašemu disponibilnímu zůstatku.

Upozorňujeme, že tento proces může trvat až 50 dní, protože jsme povinni poskytnout obchodníkovi čas na odpověď.

Související články