Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

How do I order a Revolut Reader?

You can order the reader before applying for a Merchant account, but your reader will be shipped once your merchant application is approved and you complete your identity verification.

To order a Revolut Reader in-app:

  • Go to the 'Merchant' tab
  • Tap 'More' → 'Order a Card Reader'

To order a Revolut Reader on web:

  • Go to the 'Sales' tab → 'Order a Card Reader'

You can order up to 20 Revolut Readers and once they ship, you'll receive an email and SMS with delivery updates and tracking information. Delivery can take up to 5 working days.