Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Customise payment links

You can customise your Payment Links to make them unique to your business. Here's how:

  1. Go to Settings by clicking your profile at the top left corner.
  2. Account & documentsMerchant profileBranding.

Here you can:

  • Add your logo.
  • Add a background image to your payments page (image is subject to verification: we may reject the image if it goes against our guidelines or contains inappropriate content).
  • Change the colour of the buttons.

Your customers will see the customised elements when they access the Payment Link.

When uploading a logo or cover image you agree to our Terms & Conditions.