Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Maximum payment amount per transaction

There’s a limit of £50,000 (or the equivalent amount in your currency) on the transaction amount you can receive into your Merchant account. 

If you plan to receive an unusually large transaction, we might require additional information to prove the source of funds. In that case, our team will contact you.