Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Create a new currency account

You can hold multiple currencies with your Revolut Business account and add new multi-currency accounts easily. Each new account will have unique account details created, and there’s no additional cost.

Add a new account

  1. Go to the 'Home' tab in your Revolut Business app
  2. Click the three dots '...'
  3. Select 'Add new account' and follow the instructions 

You need permissions to add and manage accounts. Ask your account owner or admin to grant you access.