Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Send payment links via email or other apps

You can share the payment link through email, text message, or your preferred messaging service.

If you create the payment request in the website app, you can either copy the link to share it wherever you want, or send an email to your client.

If you create the payment request in our mobile app, you can share it via communication apps you've installed.