Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Refund merchant payments

Merchant transactions can be refunded one by one from either the Revolut Business app (see below) or using the Merchant API using the Refund endpoint.

  1. Go to the HubSales
  2. Select the payment you want to refund (click See all if you can't see older payments)
  3. On the info panel, click Refund
  4. Fill in details (to partially refund a transaction, select an amount lower than the total value of the original payment)
  5. Click Continue to refund the payment