Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς εμφανίζονται οι προμήθειες ανταλλαγής νομισμάτων στην Αναλυτική κατάσταση προμηθειών;

Όταν πραγματοποιήσατε μια διεθνή πληρωμή, μια πληρωμή με χρεωστική κάρτα ή ανάληψη μετρητών από ATM σε νόμισμα διαφορετικό από το βασικό νόμισμά σας, κι έχετε ήδη μετατρέψει το σχετικό ποσό αυτού του νομίσματος ώστε να είναι διαθέσιμο στον λογαριασμό σας Revolut, τότε η ισχύουσα προμήθεια θα εμφανίζεται κάτω από την επικεφαλίδα για τον τύπο συναλλαγής. Συνεπώς, αν πραγματοποιήσατε μια διεθνή πληρωμή μέσω SWIFT σε USD, αλλά είχατε ήδη αρκετά USD στον λογαριασμό σας Revolut, η προμήθεια που χρεωθήκατε για την πληρωμή αυτή θα εμφανίζεται μόνο στο «Πληρωμές που εστάλησαν μέσω SWIFT (USD)».

Εάν πραγματοποιήσατε μια διεθνή πληρωμή, μια πληρωμή με χρεωστική κάρτα ή πραγματοποιήσατε ανάληψη μετρητών από ATM σε ένα νόμισμα διαφορετικό από το βασικό νόμισμά σας, ωστόσο δεν είχατε το ποσό αυτού του νομίσματος ήδη διαθέσιμο στον λογαριασμό σας στη Revolut, τότε ενδέχεται να έχετε χρεωθεί για τη μετατροπή νομίσματος, πέραν οποιασδήποτε προμήθειας για την ίδια τη συναλλαγή πληρωμής. Θα έχετε χρεωθεί την προμήθεια μετατροπής νομίσματος εάν είχατε ή έχετε Απλό ή Plus πρόγραμμα και υπερβήκατε το όριο δωρεάν μετατροπής νομίσματος, στην οποία περίπτωση θα σας χρεώσουμε Προμήθεια Θεμιτής Χρήσης για ανταλλαγή νομισμάτων. Θα έχετε επίσης χρεωθεί εάν πραγματοποιήσατε συναλλαγή πληρωμής που περιλαμβάνει μετατροπή νομίσματος το Σαββατοκύριακο ή η μετατροπή αφορούσε εξωτικό νόμισμα - αυτό ισχύει εάν έχετε ή είχατε Απλό ή επί πληρωμή πρόγραμμα. Αναφερόμαστε σε αυτό ως προμήθεια προσαύξησης ανταλλαγής νομισμάτων. Για να δείτε ποιες προμήθειες χρεώθηκαν σε σχέση με αυτές τις συναλλαγές, ανατρέξτε στη σχετική σειρά για τον τύπο συναλλαγής (π.χ. «πληρωμές (χωρίς κάρτες)» για διεθνείς πληρωμές), καθώς επίσης στις σειρές μετατροπής νομισμάτων στην ενότητα «Γενικές υπηρεσίες λογαριασμού» της Αναλυτικής κατάστασης προμηθειών για το στοιχείο μετατροπής νομίσματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προμήθειες σε σχέση με τη μετατροπή νομίσματος, ανατρέξτε στις σελίδες προμηθειών μας.

Σχετικά Άρθρα