Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Θα αλλάξει η Αναλυτική κατάσταση προμηθειών μου;

Κάθε PDF της Αναλυτικής κατάστασης προμηθειών που δημιουργείται στην εφαρμογή σας θα αποτελεί μόνιμο αντίγραφο το οποίο μπορείτε να φυλάξετε - δεν θα μπορούμε να το επεξεργαστούμε ή να πραγματοποιήσουμε αλλαγές σε αυτό μόλις ληφθεί στην εφαρμογή σας. Θα μπορείτε να κάνετε λήψη του PDF ανά πάσα στιγμή μέσω της εφαρμογής, τώρα και στο μέλλον, για όσο διάστημα διατηρείτε λογαριασμό σε εμάς.

Αν χρειαστεί να διορθώσουμε την Αναλυτική κατάσταση προμηθειών σας ή πιστεύουμε ότι κάτι πρέπει να διατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια, θα σας στείλουμε νέο email για να σας ενημερώσουμε ότι δημιουργήσαμε νέα Αναλυτική κατάσταση προμηθειών για την ίδια χρονική περίοδο με την προηγούμενη Αναλυτική κατάσταση προμηθειών, ενώ επίσης θα επεξηγούμε τι έχει αλλάξει. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, θα μπορείτε ακόμα να κάνετε λήψη της προηγούμενης Αναλυτικής κατάστασης προμηθειών μέσω της εφαρμογής ανά πάσα στιγμή, καθώς και της ενημερωμένης έκδοσης.

Σχετικά Άρθρα