Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι η Αναλυτική κατάσταση προμηθειών;

Οι Revolut Ltd και Revolut Payments UAB είναι υποχρεωμένες από τους κανονισμούς να παρέχουν στους Ιδιώτες (μη-επαγγελματίες) πελάτες τους, οι οποίοι διατηρούν Απλά και επί πληρωμή προγράμματα, μια Αναλυτική κατάσταση προμηθειών, η οποία αναφέρει τις προμήθειες που υπήρξαν στον λογαριασμό τους κατά τη σχετική περίοδο.

Εάν είστε Ιδιώτης πελάτης που έγινε πρόσφατα μέλος της Revolut, η Αναλυτική κατάσταση προμηθειών σας θα καλύπτει τους μήνες από τότε που ανοίξατε τον λογαριασμό σας. Εάν είστε πελάτης της Revolut Ltd για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα λάβετε Αναλυτική κατάσταση προμηθειών η οποία θα καλύπτει τους τελευταίους 12 μήνες χρήσης του λογαριασμού σας.

Εάν είστε πελάτης της Revolut Payments UAB, η Αναλυτική κατάσταση προμηθειών θα καλύπτει τις προμήθειες που υπήρξαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Θα μπορείτε να δείτε για ποια χρονική περίοδο ισχύει η Αναλυτική κατάσταση προμηθειών στο πάνω μέρος του εγγράφου σας.

Σχετικά Άρθρα