Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι θα περιέχει η Αναλυτική κατάσταση προμηθειών μου;

Η Αναλυτική κατάσταση προμηθειών θα περιλαμβάνει τις προμήθειες που ισχύουν για τον λογαριασμό σας, πόσες φορές χρησιμοποιήσατε καθεμία από τις σχετικές υπηρεσίες, πόσες φορές χρεωθήκατε μια προμήθεια, καθώς επίσης το συνολικό ποσό των προμηθειών για την υπηρεσία αυτή.

Οι προμήθειες που περιλαμβάνονται στην Αναλυτική κατάσταση προμηθειών σχετίζονται με συναλλαγές πληρωμής που πραγματοποιήσατε στον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων μεταφορών πίστωσης (π.χ. όταν απλά μεταφέρατε χρήματα σε κάποιον εκτός Revolut), πληρωμές με κάρτα ή αναλήψεις από ATM. Αναφέρουμε εάν οι προμήθειες αυτές αφορούν πληρωμές που έγιναν εντός ή εκτός της χώρας διαμονής σας. Με αυτό, δεν εννοούμε ότι οι προμήθειες διαφέρουν ανάλογα με το πού βρίσκεστε φυσικά, αλλά ότι οι προμήθειες διαφέρουν ανάλογα με το με ποια τράπεζα συνεργάζεται το άτομο ή ο έμπορος στον οποίο πραγματοποιείτε πληρωμή (εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών ή η τράπεζά τους βρίσκονται εντός ή εκτός της χώρας διαμονής σας).

Η Αναλυτική κατάσταση προμηθειών περιλαμβάνει επίσης προμήθειες που σχετίζονται με προσαυξήσεις συναλλάγματος και προμήθειες θεμιτής χρήσης συναλλάγματος, καθώς επίσης προμήθειες που ενδέχεται να χρεωθούν για την παραγγελία μιας κάρτας Revolut και την αποστολή της κάρτας σας, όπου ισχύει κάτι τέτοιο.

Εάν βρισκόσασταν σε επί πληρωμή πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου που εμφανίζεται στην αναλυτική κατάσταση προμηθειών και κάνατε υποβάθμιση σε άλλο επί πληρωμή πρόγραμμα (π.χ. Metal σε Premium ή Premium σε Plus), ή κάνατε υποβάθμιση σε Απλό πρόγραμμα (π.χ. Metal, Premium ή Plus σε Απλό), τότε θα έχετε χρεωθεί με προμήθεια πρόωρης λήξης προγράμματος. Η εν λόγω προμήθεια αναφέρεται επίσης στην Αναλυτική κατάσταση προμηθειών.

Ορισμένες φορές θα δείτε ότι η προμήθεια είναι 0 ή πως έχετε χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία πολλές φορές χωρίς ωστόσο να χρεωθείτε. Μπορεί επίσης να δείτε ότι αναφέρει «Δ/Ι» σε ορισμένα σημεία. Αυτό σημαίνει ότι προς το παρόν δεν προσφέρουμε τον συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας που αναφέρεται στη Αναλυτική κατάσταση προμηθειών. Αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποιες υπηρεσίες προσφέρουμε και για τις υπηρεσίες που παρέχουμε, ποιες είναι δωρεάν στο πρόγραμμά σας και τι προμήθειες ισχύουν όταν δεν είναι δωρεάν.

Σχετικά Άρθρα