Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι θα συμβεί εάν αλλάξει η Revolut τις προμήθειές της;

Μερικές φορές, ενδέχεται να αλλάξουμε τις προμήθειές μας, ώστε να αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχείρησή μας, να αντανακλούν τις αλλαγές που πραγματοποιούνται αναφορικά με το κόστος λειτουργίας της επιχείρησής μας ή επειδή αλλάζουμε ή εισαγάγουμε νέες υπηρεσίες ή προϊόντα που επηρεάζουν τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες ή τα τρέχοντα προϊόντα μας. Στις περιπτώσεις που θα αλλάζουμε μια ισχύουσα προμήθεια, θα λαμβάνετε ειδοποίηση δυο μήνες πριν από την αλλαγή μέσω της εφαρμογής Revolut.

Θα συμπεραίνουμε ότι είστε ικανοποιημένοι από την αλλαγή, εκτός και μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, προτού υλοποιηθεί η εν λόγω αλλαγή. Εάν προσθέσουμε νέο προϊόν ή υπηρεσία που δεν προϋποθέτει αλλαγή σε ισχύουσα προμήθεια αλλά συνεπάγεται την εφαρμογή νέας προμήθειας, διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέσουμε το προϊόν ή την υπηρεσία αμέσως και να σας ενημερώσουμε προτού κάνετε χρήση αυτού.

Σχετικά Άρθρα