Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί μπορεί να αποτύχει η εντολή νομισμάτων μου;

Χαμηλό υπόλοιπο

Κατά την ενεργοποίηση μίας εντολής/αυτόματης ανταλλαγής, πρέπει να διαθέτετε επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό σας, για να πραγματοποιηθεί η αυτόματη ανταλλαγή. Εάν δεν διαθέτετε το πλήρες υπόλοιπο που έχετε καθορίσει, η εντολή θα απορριφθεί. Θα χρειαστεί τότε να προσθέσετε χρήματα στον λογαριασμό σας και να ξεκινήσετε μια άλλη εντολή.

Ημερήσιο όριο ανταλλαγής

Για λόγους ασφαλείας, περιορίζουμε το όριο των ανταλλαγών/αυτόματων ανταλλαγών στις 30 ανά 24 ώρες. Εάν εκτελεστεί μία εντολή μετά την υπέρβαση αυτού του ορίου, η εν λόγω εντολή θα αποτύχει και θα πρέπει να περιμένετε έως την επόμενη ημέρα για να ξεκινήσετε άλλη.

Όριο ποσού συναλλαγών σε κρυπτονόμισμα

Για λόγους ασφαλείας, επιτρέπεται η ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων αξίας μόνο έως 15.000 € για οποιαδήποτε μεμονωμένη ανταλλαγή. Εάν προσπαθήσετε να ανταλλάξετε πάνω από αυτό το ποσό, η αυτόματη ανταλλαγή θα αποτύχει.

Κλειδωμένος λογαριασμός

Εάν ο λογαριασμός σας είναι κλειδωμένος για οποιονδήποτε λόγο, οι εντολές δεν θα εκτελούνται για λόγους ασφαλείας, μέχρι να ξεκλειδώσετε τον λογαριασμό. Αφού ξεκλειδώσετε τον λογαριασμό, η εντολή σας θα εκτελεστεί την επόμενη φορά που φτάσει η καθορισμένη τιμή για το ζεύγος που έχετε ορίσει. Δεν χρειάζεται να υποβάλετε την εντολή εκ νέου.

Διακύμανση τιμής

Η διακύμανση ισχύει μόνο για τους εξής τύπους εντολών: την Ελεύθερη εντολή και την Εντολή ελαχιστοποίησης ζημίας, οι οποίες εκτελούνται στην τιμή αγοράς. Σε μια αγορά με έντονη μεταβλητότητα, η τρέχουσα ισοτιμία του ζεύγους νομισμάτων ενδέχεται να μεταβληθεί σημαντικά μεταξύ του χρόνου που θα επιτευχθεί το όριο της εντολής σας και του χρόνου που επιχειρείται η εκτέλεση, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη χρονική απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή. Σε αυτή την περίπτωση, η εκτέλεση δεν θα πραγματοποιηθεί, εάν η τρέχουσα ισοτιμία έχει μεταβληθεί περισσότερο από 0,75% για το επίσημο νόμισμα ή 5,0% για κρυπτονόμισμα πάνω ή κάτω από την τιμή-στόχο σας. Η εκτέλεση της εντολής θα επιδιωχθεί εκ νέου, μόλις επιτευχθεί ξανά στην αγορά η τιμή-στόχος σας.

Σχετικά Άρθρα