Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να ανταλλάξω χρήματα αυτόματα;

Για να ανταλλάσσετε χρήματα και κρυπτονομίσματα αυτόματα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Εντολή με όριο ή Παύση παραγγελίας.

Η παύση παραγγελίας είναι μια εντολή αγοράς ή πώλησης, όταν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου φτάσει μια καθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή ελαχιστοποίησης ζημίας. Όταν επιτευχθεί η τιμή εντολής ελαχιστοποίησης ζημίας, η παύση παραγγελίας γίνεται ελεύθερη εντολή και εκτελείται στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή (η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από την τιμή εντολής ελαχιστοποίησης ζημίας).

Η εντολή με όριο τιμής είναι μια εντολή αγοράς ή πώλησης σε καθορισμένη ή καλύτερη τιμή. Οι εντολές αγοράς με όριο θα εκτελούνται στην καθορισμένη ή χαμηλότερη τιμή, ενώ οι εντολές πώλησης με όριο θα εκτελούνται στην καθορισμένη ή υψηλότερη τιμή.

Η λειτουργία αυτόματης ανταλλαγής χρημάτων ονομαζόταν προηγουμένως Αυτόματη ανταλλαγή.

Για να ακυρώσετε μια εντολή νομισμάτων, μεταβείτε στη λίστα «Εντολές». Εκεί, μπορείτε να σύρετε πάνω σε μία εντολή που εκκρεμεί για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενέργεια διαγραφής ή να κάνετε κλικ πάνω στην εντολή. Η οθόνη στην οποία εμφανίζεται η σύνοψη των εντολών σας θα ανοίξει και θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο κουμπί «Διαγραφή».

Σχετικά Άρθρα