Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς χρησιμοποιείται η λειτουργία «Προϋπολογισμός»;

Στο γράφημα προϋπολογισμού, μπορείτε να δείτε:

  • Πόσα χρήματα απομένουν στον προϋπολογισμό σας, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές δαπάνες σας μέχρι και την τρέχουσα ημερομηνία.
  • Πόσα χρήματα διαθέτετε που είναι «Ασφαλές να δαπανηθούν» («Απομένουν στον προϋπολογισμό» - επόμενες πληρωμές κατά την περίοδο του προϋπολογισμού).
  • Το Ιστορικό συγκεντρωτικών δαπανών εμφανίζεται ως έγχρωμη γραμμή στο γράφημα και οι τρέχουσες πραγματικές δαπάνες εμφανίζονται στο κάτω μέρος του γραφήματος.
  • Επόμενες πληρωμές στον κύκλο προϋπολογισμού.

Η ενότητα «Εντός στόχου» κάτω από το γράφημα εμφανίζει τις πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα του ποσοστού δαπανών σας και θα σας ενημερώνει εάν έχετε ξοδέψει παραπάνω χρήματα από τον προϋπολογισμό σας. Θα βλέπετε επίσης το προτεινόμενο ημερήσιο ποσό δαπανών.

Σε περίπτωση που έχετε ορίσει κατηγορίες προϋπολογισμού, θα βλέπετε τις δαπάνες σας για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες.

Τα εικονίδια από τις κατηγορίες προϋπολογισμού κυκλώνονται με δείκτες «δακτυλίου», οι οποίοι δείχνουνπόσα σας απομένουν για κάθε κατηγορία προϋπολογισμού.

Για να δείτε όλες αυτές τις πληροφορίες, μετακινηθείτε προς τα κάτω στην αρχική σελίδα των Λογαριασμών σας, στην ενότητα Αναλυτικά στοιχεία κάντε κλικ στο πλακίδιο «Προϋπολογισμός», ή μεταβείτε στην οθόνη «Αναλυτικά στοιχεία» (το εικονίδιο γραφήματος στην άνω δεξιά γωνία της καρτέλας Αρχική) και πατήστε «Προϋπολογισμός».

Σχετικά Άρθρα