Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς λειτουργεί το γράφημα των «Αναλυτικών στοιχείων»;

Αποκτήστε πρόσβαση στην ενότητα «Αναλυτικά στοιχεία» κάνοντας κλικ στο εικονίδιο γραφήματος στην άνω δεξιά γωνία της καρτέλας «Αρχική Λογαριασμοί» ή πηγαίνοντας προς τα κάτω στην καρτέλα «Αρχική > Λογαριασμοί» και κάνοντας κλικ στο πλακίδιο των Αναλυτικών στοιχείων. Το γράφημα των αναλυτικών στοιχείων σάς δίνει πλήρη εικόνα των δαπανών σας.

Το γράφημα των Αναλυτικών στοιχείων δείχνει:

  • Το συνολικό ποσό δαπανών μέχρι στιγμής για τους λογαριασμούς και την περίοδο που επιλέχθηκε στο πάνω μέρος του γραφήματος.
  • Το Σύνολο δαπανών για τον επιλεγμένο κύκλο σε σύγκριση με τον προηγούμενο. Το ποσό αυτό θα είναι πράσινο εάν έχετε ξοδέψει λιγότερα ή κόκκινο αν έχετε ξοδέψει περισσότερα. Για παράδειγμα, έχετε επιλέξει μηνιαία περίοδο και ελέγχετε την κατάσταση στις 14 Ιουνίου. Έχετε ξοδέψει 150 μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούνιο και ξοδέψατε 100 από την 1η έως τις 14 Μαΐου, οπότε θα δείτε ^50 με κόκκινο χρώμα, καθώς έχετε ξοδέψει 50 περισσότερα σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
  • Δαπάνες ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα καθώς και μέσος όρος δαπανών με βάση τον επιλεγμένο κύκλο.
  • Κατανομή των συνολικών δαπανών σε τακτικές δαπάνες και αναληφθείσες δαπάνες (προγραμματισμένες πληρωμές και λογαριασμοί που οφείλονται ήδη).
  • Αναμενόμενες δαπάνες σύμφωνα με τις συνήθειες των δαπανών σας για τις επόμενες εβδομάδες ή τον επόμενο μήνα.

Μπορείτε να αλλάξετε τον κύκλο γραφήματος οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το εικονίδιο του ημερολογίου και να εναλλάξετε μεταξύ προβολής ράβδου και προβολής γραμμής κάνοντας κλικ στο άνω δεξί εικονίδιο του γραφήματος. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ σε οποιαδήποτε ράβδο για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ένα συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών ή να επιστρέψετε στην προβολή γραφήματος κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του γραφήματος.

Σχετικά Άρθρα